مزدور یاب محلی برای شناساندن سرکوبگران جمهوری اسلامی به مردم

Sunday, February 20, 2011

چند کلامی با دوستان سبز

سلام
مزدوریاب کاری از پنج دانشجوی سبز است که هدفشان شناساندن و شناسایی افرادی است که در سرکوب ملت سبز ایران نقش دارند، همچنین ثبت و نگهداری هویت آنها برای استفاده در دادگاه مستقل جمهوری ایرانی.
این کار تنها با کمک شما دوستان سبز امکان پذیر خواهد بود.
دو فرم در اختیار شما دوستان سبز گذاشته ایم، یکی برای ارسال اطلاعات مزدور شناسایی شده و دیگری برای ارسال عکس مزدور تحت تعقیب.

ما اطلاعاتی که به دستمان می رسد را بررسی می کنیم و در آدرس دوم خود با توجه به تعداد اطلاعات رسیده به صورت هفتگی یا ماهیانه منتشر می کنیم.
همچنین میخواهیم نظر شما را در مورد جمع آوری مشخصات نمایندگان و مسئولان ضد ملت بدانیم، که آیا با این کار موافقید تا بعد از آزادی ایران، مردم بدانند که کدام یک از مسئولان قبل از تغییر حکومت دشمن آنها بوده اند.
انتقادات و پیشنهادات شما باعث بالا رفتن کیفیت کار خواهد شد.

همچنین ذکر چند نکته خالی از لطف نیست:
1.     اگر میخواهید با مزدوران شناسایی شده برخورد کنید (درگیر شوید)، لطفا مراقب فضای امنیتی احتمالی باشید.
2.     لطفا در صورت پیدا کردن مزدوران، با خانواده ی آنها کاری نداشته باشید.
3.     آنها را زنده نگه دارید اما خانه نشین کنید.
4.     در صورت امکان فیلم تهیه کنید.
5.     به تنهایی از برخورد با مزدوران بپرهیزید.
6.     قبل از هرگونه اقدام، محل مورد نظر را به خوبی بشناسید.

توضیح در مورد فرم مزدوریاب:
 لطفا در قسمت "میزان اطمینان"، میزان اطمینان خود را از صحت اطلاعاتی که میخواهید برای ما بفرستید به صورت درصد % بنویسید.
لطفا در قسمت توضیحات به آن قسمت از اطلاعاتی که در موردش شک دارید اشاره کنید.
حتی کوچکترین اطلاعات صحیح شما میتواند کمک بزرگی در شناسایی مزدوران حکومتی باشد.
در فرم مربوط به شناسایی مزدور، در قسمت "محل مزدوری" لطفا مکانی را که از مزدور عکس تهیه کرده اید و یا نام مکانی که مزدور به سرکوب مردم مشغول بوده را بنویسید.
اطلاعات ارسالی برای انتشار باید مستند باشند، یعنی اینکه تنها تصویری از صورت یک شخص کافی نیست، اگر میتوانید لینک فیلمی از مزدور که در حال ماموریت است را برای ما بفرستید و یا حداقل عکس فرستاده شده کاملا نشان دهنده ی در حال فعالیت بودن فرد مورد نظر بر علیه مردم سبز باشد. البته افرادی هستند که تنها صورت آنها نشانگر مزدور بودن آنهاست، ما آنها را تشخیص می دهیم.

پی نوشت:
1. منظور از فضای امنیتی، حضور نیروهای اطلاعاتی در اطراف خانه ی مزدور شناسایی شده و همچنین دوربین های امنیتی بانکها و موسسات نزدیک به محل درگیری می باشد ( حتی یک خیابان بالاتر). 
2. منظور از بررسی اطلاعات رسیده این نیست که برای تحقیق به دنبال آدرسهایی که به ما داده می شود خواهیم رفت، بلکه ما بررسی می کنیم که آیا اطلاعاتی که به دستمان رسیده است می تواند مربوط به یک مزدور باشد و یا اینکه اطلاعات مربوط به یک مبارز سبز است که توسط جمهوری اسلامی برای شناسایی فرستاده شده است.